HOME無料アフィリエイト用テンプレート>2

T I T L E(サイト名)
フリースペース
Link1  Link2  Link3  Link4  Link5

画像 説明
フリースペース
画像 説明
画像 説明
画像 説明
フリースペース
画像 説明
フリースペース
画像 説明
画像 説明
画像 説明
フリースペース
画像 説明

フリースペース

-アフィリエイト工場-


 

→格安HPテンプレート300点セットはこちら!←

アフィリエイト用テンプレートのソース
<TABLE cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" height="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD colspan="7" align="center">
<TABLE border="0" width="500" cellspacing="0">
<TBODY>
<TR>
<TD bgcolor="#e0e4e0" align="center"><FONT size="+2">T I T L E(サイト名)</FONT></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="7" align="center">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="400" height="150" align="center" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">フリースペース</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="7"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="7" align="center"><FONT color="#e0e4e0">■</FONT>Link1  <FONT color="#e0e4e0">■</FONT>Link2  <FONT color="#e0e4e0">■</FONT>Link3  <FONT color="#e0e4e0">■</FONT>Link4  <FONT color="#e0e4e0">■</FONT>Link5</TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="7">
<HR size="1" color="#008080" width="70%">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD width="200"></TD>
<TD height="120" align="center" width="200">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD width="200" colspan="3" align="center">フリースペース</TD>
<TD height="120" align="center" width="200">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD width="200"></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD height="120" align="center" colspan="3" width="300">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD height="120" align="center" colspan="2" width="300">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" align="center" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD height="120" align="center" colspan="2">フリースペース</TD>
<TD height="120" align="center" colspan="2">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD height="120" align="center">フリースペース</TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD height="120" align="center" colspan="3">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD height="120" align="center" colspan="2">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" align="center" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD height="120" align="center" width="200">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD width="200" colspan="3" align="center">フリースペース</TD>
<TD height="120" align="center" width="200">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="200" height="100" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="7" align="center">
<HR size="1" color="#008080" width="70%">
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" cellpadding="5" width="400" height="100" bgcolor="#e0e4e0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">フリースペース</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
<HR size="1" color="#008080" width="70%">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="6" align="right"><FONT size="1">-<A href="http://www.a-koujyou.com/">アフィリエイト工場</A>-</FONT></TD>
<TD></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>