HOME無料アフィリエイト用テンプレート>3

TITLE(サイト名)

画像挿入
説明文

Link1  Link2  Link3  Link4  

画像挿入 説明文
画像挿入 説明文
画像挿入 説明文
画像挿入 説明文
画像挿入 説明文
画像挿入 説明文


-アフィリエイト工場-


 

→格安HPテンプレート300点セットはこちら!←

アフィリエイト用テンプレートのソース
<TABLE border="0" align="center" height="100%" width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center">
<TABLE border="0" width="500" cellspacing="0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffff98"><FONT size="+2">TITLE(サイト名)</FONT></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center"><br>
<TABLE border="0" width="400" align="center" height="200" bgcolor="#ffff98" cellspacing="1">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">
<TABLE border="0" width="150" height="150" align="center" bgcolor="#ffff98">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffff98">アフィリエイト画像</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff">
<TABLE border="0" bgcolor="#ffffff" width="150" height="150" align="center">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center">説明文</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
<BR>
<TABLE border="0" width="500" cellspacing="0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center"><FONT color="#ffff98">■</FONT>Link1  <FONT color="#ffff98">■</FONT>Link2  <FONT color="#ffff98">■</FONT>Link3  <FONT color="#ffff98">■</FONT>Link4  </TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
<BR>
<TABLE border="0" bgcolor="#ffff98" align="center" width="500" cellpadding="20" cellspacing="1">
<TBODY>
<TR bgcolor="#ffffff">
<TD align="center">
<TABLE border="0" width="200" height="100" align="center">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" width="100" bgcolor="#ffff98">アフィリエイト画像</TD>
<TD align="center" width="100">説明文</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD align="center">
<TABLE border="0" width="200" height="100" align="center">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" width="100" bgcolor="#ffff98">アフィリエイト画像</TD>
<TD align="center" width="100">説明文</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR bgcolor="#ffffff">
<TD align="center">
<TABLE border="0" width="200" height="100" align="center">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" width="100" bgcolor="#ffff98">アフィリエイト画像</TD>
<TD align="center" width="100">説明文</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD align="center">
<TABLE border="0" width="200" height="100" align="center">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" width="100" bgcolor="#ffff98">アフィリエイト画像</TD>
<TD align="center" width="100">説明文</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR bgcolor="#ffffff">
<TD align="center">
<TABLE border="0" width="200" height="100" align="center">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" width="100" bgcolor="#ffff98">アフィリエイト画像</TD>
<TD align="center" width="100">説明文</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<TD align="center">
<TABLE border="0" width="200" height="100" align="center">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" width="100" bgcolor="#ffff98">アフィリエイト画像</TD>
<TD align="center" width="100">説明文</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center"><BR>
<BR>
<FONT size="1">-<A href="http://www.a-koujyou.com/">アフィリエイト工場</A>-</FONT></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>