HOME無料アフィリエイト用テンプレート>4

TITLE(サイト名)

アフィリエイト用画像 説明

Link1  Link2  Link3  Link4  

アフィリエイト
画像
アフィリエイト
画像
アフィリエイト
画像
アフィリエイト
画像
アフィリエイト
画像
アフィリエイト
画像
アフィリエイト
画像
アフィリエイト
画像


-アフィリエイト工場-


 

→格安HPテンプレート300点セットはこちら!←

アフィリエイト用テンプレートのソース
<TABLE border="0" align="center" height="100%" width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center">
<TABLE border="0" width="500" cellspacing="0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#c8ffff"><FONT size="+2">TITLE(サイト名)</FONT></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center"><BR>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" border="0" width="400" align="center" height="200" bgcolor="#c8ffff" cellspacing="1">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff" width="200">アフィリエイト用画像</TD>
<TD align="center" bgcolor="#ffffff" width="200">説明</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
<BR>
<TABLE border="0" width="500" cellspacing="0">
<TBODY>
<TR>
<TD align="center"><FONT color="#c8ffff">■</FONT>Link1  <FONT color="#c8ffff">■</FONT>Link2  <FONT color="#c8ffff">■</FONT>Link3  <FONT color="#c8ffff">■</FONT>Link4  </TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
<BR>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: #008080 1px dashed; BORDER-TOP: #008080 1px dashed; BORDER-LEFT: #008080 1px dashed; BORDER-BOTTOM: #008080 1px dashed" border="0" cellspacing="1" bgcolor="#c8ffff">
<TBODY>
<TR>
<TD width="100" height="100" bgcolor="#ffffff" align="center">アフィリエイト<BR>
画像</TD>
<TD width="150" bgcolor="#ffffff" align="center"></TD>
<TD width="100" bgcolor="#ffffff" align="center">アフィリエイト<BR>
画像</TD>
<TD width="150" bgcolor="#ffffff" align="center"></TD>
</TR>
<TR>
<TD height="100" bgcolor="#ffffff" align="center">アフィリエイト<BR>
画像</TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center"></TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center">アフィリエイト<BR>
画像</TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center"></TD>
</TR>
<TR>
<TD height="100" bgcolor="#ffffff" align="center">アフィリエイト<BR>
画像</TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center"></TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center">アフィリエイト<BR>
画像</TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center"></TD>
</TR>
<TR>
<TD height="100" bgcolor="#ffffff" align="center">アフィリエイト<BR>
画像</TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center"></TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center">アフィリエイト<BR>
画像</TD>
<TD bgcolor="#ffffff" align="center"></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center"><BR>
<BR>
<FONT size="1">-<A href="http://www.a-koujyou.com/">アフィリエイト工場</A>-</FONT></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>